Bijles

 

Veel leerlingen van de basisschool en de middelbare school hebben moeite met rekenen, taal (begrijpend lezen, spelling), studievaardigheid, wiskunde, economie ondanks alle inspanningen van henzelf en van de docenten op school.

 

Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning gebruiken. Studie-Extra biedt deze ondersteuning. Door de persoonlijke aanpak, kan uw kind goed en professioneel begeleid worden.

 

Doordat uw kind de stof beter gaat beheersen, ziet uw kind de vorderingen en gaat uw kind het vak leuker vinden en groeit het zelfvertrouwen en de motivatie.

 

 Wanneer heeft uw kind bijles nodig:  

 

v     Uw kind blijft achterlopen.

 

v     Het lukt uw kind niet ondanks de uitleg op school.

 

v     Uw kind aangeeft dat hij het nooit meer zal snappen.

 

v     Uw kind niet tot een oplossing kan komen omdat er teveel manieren zijn.

 

v     Uw kind aangeeft dat het voorheen makkelijker was en nu wel erg moeilijk is.

 

v     Uw kind een andere beleving heeft bij het maken van een proefwerk dan het behaalde resultaat.

 

v     Uw kind denkt dat hij de Cito-toets niet kan maken omdat het wel erg moeilijk is.

 

v     Uw kind aangeeft dat hij meer uitleg zou willen.

 

v     Uw kind ASS heeft waardoor het nog moeilijker is om huiswerk te maken (ASS: o.a. klassiek autisme, Syndroom van Asperger, PDD-NOS).

 

Ik werk in een rustige omgeving, in kleine groepjes van maximaal 3 kinderen, waarbij uw kind ook 1-op-1 begeleiding krijgt. 

De bijles duurt 45 minuten.

 

Bijles bij Studie-Extra is er voor de basisschool en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en mbo) in de volgende vakken:

 

Basisschool :                                   

 

Rekenen                                            

Taal/Begrijpend Lezen                                             

Studievaardigheden                                                   

 

Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en mbo):

 

 

Nederlands

Wiskunde

Economie

Bedrijfseconomie

Engels